logo

 

80 jaar jong

kick_van_de_klik

 

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotokring Geleen

Fotokring Geleen is de oudste vereniging van vrijetijdsfotografen in Limburg en één van de oudste in Nederland.
De ‘kring’ werd in 1932 opgericht als fotoclub "De Amateur" door een kleine groep enthousiastelingen. In de jaren 50 werd de naam veranderd in Fotokring Geleen. In 2022 bestaat de fotoclub Geleen derhalve 90 jaar. Nu, begin 2018, heeft Fotokring Geleen zo'n 31 leden, 26 mannen en 5 vrouwen, waarvan de meesten woonachtig in Sittard-Geleen, Born en omstreken. Sommigen zijn allang lid, maar per jaar haken er ook wel weer 2 a 3 leden af. Er is een maximaal aantal leden van 30 gesteld. Het kan dus zijn dat er een (tijdelijke) wachtlijst is om lid te worden

Kringavonden

Fotokring Geleen houdt tweewekelijks bijeenkomsten op maandagavond van 20.00 - 22.30 uur.
Voor het programma: klik hier

Locatie: ’t Plenkhoes’, Bachstraat 2, Geleen Zuid

 


Grotere kaart weergeven

Wat hebben wij te bieden

Tijdens de bijeenkomsten wordt minimaal 6 maal per jaar ‘eigen werk’ getoond en onderling besproken. Uitgangspunt hierbij is, dat de kritiek ‘opbouwend’ is en dat we van elkaar willen leren. Tijdens de kringavonden wordt ook informatie verstrekt over regionale activiteiten.

Regelmatig nodigen wij ‘deskundigen’ uit: fotografen, kunstenaars, vormgevers en architecten. Zij geven hun persoonlijke visie op ons werk. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans leerzaam en in elk geval interessant: een buitenstaander belicht vanuit zijn eigen achtergrond toch altijd weer nieuwe en andere aspecten.

Fotokring Geleen doet mee aan exposities en wedstrijden van de Fotobond en van de Afdeling Limburg en exposeert ook regelmatig op locaties in de regio.

Enkele keren per jaar worden thema-avonden georganiseerd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: zeggingskracht, compositie of digitale beeldbewerking.

Zes keer per jaar is het de bedoeling dat de leden 2 foto's inleveren, die op de clubavond besproken worden en na enkele weken door een externe deskundige worden beoordeeld. Hij/zij zoekt de voor hem/haar 5 meest bijzondere foto's uit, die daarna op de website worden geplaatst. Van de zes inleverronden zijn 3 ronden vrije keuze, 2 ronden zijn gekoppeld aan een thema en de laatste ronde betreft een serie van 3 of meer foto's.

 

Leden van de Fotokring Geleen zijn automatisch lid van de BNAFV, de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, en van de Afdeling Limburg van de Fotobond.

Nieuwe leden

Aspirant leden moeten vaak over een drempel. Op kringavonden wordt werk getoond van amateurfotografen die hun hobby soms al tientallen jaren beoefenen. Dat blijkt wel eens af te schrikken: nieuwkomers realiseren zich niet altijd, dat slechts de allerbeste foto’s gepresenteerd worden. Bovendien hebben wij het fotograferen allemaal moeten leren. Nieuwe leden kunnen ruimschoots gebruik maken van de aanwezige ervaring.

Goede foto’s zijn niet afhankelijk van de prijs van het toestel of de lens waarmee ze gemaakt worden. Het gaat om kijken en zien!

Lidmaatschap

Van de leden van Fotokring Geleen wordt verwacht dat zij zich actief opstellen, dat betekent dat zij regelmatig nieuw fotowerk inleveren en af en toe helpen bij het organiseren en inrichten van exposities. Belangrijk is ook: interesse in elkaars werk en een positieve houding binnen de vereniging.

De contributie bedraagt €90 per jaarl. Aspirant leden mogen ter kennismaking maximaal drie bijeenkomsten van Fotokring Geleen bijwonen, voordat zij besluiten om lid te worden.

Expositie

Expositie FK Geleen

Van 2 t/m 22 september 2022 exposeert Fotokring Geleen
t.g.v. haar 90 jarig bestaan in het Stadskantoor in Geleen.
1 september is de opening en vanaf 2 september is deze vrij toegankelijk.

Open tijdens kantooruren van 9.00 t/m 17.00 uur. Vrij entree.

Gastexposanten zijn leden van de Fotoclub uit Böblingen.

Je bent van harte uitgenodigd de expositie te bezichtigen.