erelid: Jacq van Eldert

kascontrole : Wiel Knoben, Sjef Vliegen en Piet de Wit

wedstrijdcommissie:

clubjury: Pierre Albert, Jacq van Eldert en ............(vacature)

wedstrijdcommissaris: Pierre Albert

Commissie tentoonstelling

contributie

De contributie bedraagt m.i.v. 1 jan 2020: € 90,- per jaar . In een keer betalen voor 1 mrt 2020
T.n.v. Fotokring Geleen: NL06 INGB 0001.0349.99.prijzen karton

dik passe-partout karton (40x50): €2,00
dun wit karton (40x50): €0,50

Digitale inlevering

De inzending van de foto's voor de digitale voorbespreking zo eenvoudig mogelijk houden.
De leden kunnen maximaal 4 foto's aanleveren via de mail of WeTransfer

Sturen naar pierre albert

Formaat langste zijde 1920 px

De inzendtermijn staat op het jaarprogramma vermeld

Na digitale voorbespreking mag iedereen maximaal 2 foto's inleveren voor de externe jurering

 

Afmetingen foto's website/portfolio
Profielfoto 72dpi 150x150 pixels
Bijzondere foto's breedte maximaal 700 px bij landscape
hoogte max. 600 px bij portret
Portfolio foto's naamgeving

Kleine foto’s ( thumbnails).Noem deze achtereenvolgens 1_kl.jpg, 2_kl.jpg, 3_kl.jpg ...... enz

Grote foto’s. Noem deze achtereenvolgens 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg.... enz

NB. De extensie graag met kleine letters: jpg

Portfolio afmeting bestanden

Kleine foto's (thumbnails): Hoogte max. 100 pixels, breedte maximaal 150 pixels (afhankelijk portrait of landscape, vierkant is uiteraard 100x100)
Grote foto's: Hoogte maximaal 600 pixels.

Resolutie: 72 dpi

 Hoe lever ik op de juiste manier foto's in voor de website? Klik dan hier                  

't Plenkhoes

Adres:          Bachstraat 2 - 6164 BZ Geleen

uitbaters: Rick en Samantha
telefoon: 046 4740817

De statuten
Huishoudelijk reglement
Reglement Onderlinge Wedstrijd